ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

 

Přihláška na školení trenérů tenisu II.třídy ČTS

Školení trenérů tenisu II. třídy ČTS je jediné školení v České republice garantované a organizované Českým tenisovým svazem a jeho absolventi jsou registrování v databázi ČTS.
Školení trenérů tenisu II. třídy se koná každoročně v dubnu/květnu (obecná část, 2x pátek – neděle) a v září (3. týden, sepcializace) v areálu Národního tenisového centra Morava v Prostějově.
Školení je akreditováno MŠMT, je garantováno Metodickou komisí ČTS a na základě smlouvy s ČTS organizačně zajišťováno Trenérskou akademií Prostějov.

Termíny 2018:

  • Obecná část – bude upřesněno
  • Termín specializace bud upřesněn.

Můžete se elektronicky přihlašovat v průběhu celého roku a budete zařazeni do databáze zájemců.
Přihláška je považována za závaznou po zaplacení registračního poplatku 500 Kč na účet Trenérská akademie s.r.o. 019-2630958319/0800 (Česká spořitelna a.s.), s variabilním symbolem 2222 a vyplněným účelem platby (nutné!) – příjmení trenéra.
V případě nenastoupení do kuruz se registrační poplatek nevrací.

Na konci února každého roku budou přihlášky uzavřeny, informaci o přijetí či nepřijetí obdrží uchazeči emailem do 15. března spolu s dalšími podrobnými informacemi.

Školení probíhá v areálu Národního tenisového centra Morava, účastníci si mohou zvolit

  • variantu A (doporučujeme): školení včetně ubytování a stravování, cena pro rok 2017 je 21 000 Kč,
  • nebo variantu B: pouze školení, cena pro rok 2017 je 15 000 Kč.

Výuka probíhá od 8:30 do cca 18:00 (cca 5 doplňkových večerních přednášek 19:00 – 20:30).

Ubytování a stravování zajištěno v hotelu TENNIS CLUB Prostějov (dvoulůžkové pokoje, snídaně, obědy, večeře, doprovodné aktivity, jednolůžkový pokoj za příplatek).

Počet účastníků je omezen (50 osob), výběr je prováděn

  1. dle termínu přihlášky,
  2. dle doby platnosti průkazu trenéra III. třídy spolu se zohledněním hráčské a trenérské kariéry.

Účast na školení je podmíněna dosažením věku 20 let v roce školení a kvalifikací trenéra III. třídy získanou nejméně před 12 měsíci. Pokud není splněna některá z podmínek, uchazeč(-ka) nemůže být přijat. Požadované doklady (občanský a trenérský průkaz, doklad o zaplacení) předloží frekventanti při prezentaci v den zahájení školení.

Absolventům studijního programu Tělesná výchova a sport na Vysoké škole některé z Univerzit v ČR (ukončené vzdělání minimálně Bc.) je možno na základě předložení/zaslání kopie diplomu uznat obecnou část školení (2. – 5. den) a upravit cenu školení.
Frekventantům, kteří úspěšně absolvují školení a závěrečné zkoušky, bude po zaplacení registračního poplatku 1600 Kč na účet ČTS Praha (viz Registrační řád ČTS, článek 15) vystaven trenérský průkaz a osvědčení pro Živnostenský úřad (nutno dodat fotografii pasového formátu na ČTS, p. Brožová, tel. 222 333 423).

 

Praha/Prostějov 30. 1. 2017

Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.
předseda Metodické komise ČTS

 

Příloha: Propozice v PDF

 

Partneři