ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

 

Přihláška na školení trenérů tenisu II.třídy ČTS

Školení trenérů tenisu II. třídy ČTS je garantované a organizované Českým tenisovým svazem a jeho absolventi jsou registrování v databázi ČTS. Školení je akreditováno MŠMT, na základě smlouvy s ČTS je organizačně zajišťováno Trenérskou akademií s.r.o. Prostějov.

Termíny 2020

Školení trenérů tenisu II. třídy se koná každoročně v dubnu/květnu (obecná část, 2x pátek–neděle, specializace 1 týden + zkoušky) v areálu Národního tenisového centra Morava v Prostějově.
Konkrétní termíny Obecné části a Specializace budou upřesněny do konce března 2020 s ohledem na počet zájemců a kapacitní možnosti.

Zájemci se mohou elektronicky přihlašovat celoročně a budou zařazeni do databáze.

Přihláška je považována za závaznou po zaplacení registračního poplatku 500 Kč na účet Trenérská akademie s.r.o. Fio banka, č. ú. 2201768533 / 2010, do zprávy pro příjemce napsat svoje jméno a OC2020.

Na konci března každého roku budou přihlášky uzavřeny, informaci o přijetí či nepřijetí obdrží závazně přihlášení uchazeči (po zaplacení registračního poplatku) emailem spolu s dalšími podrobnými informacemi. V případě nenastoupení do kurzu se registrační poplatek nevrací.

 
Počet účastníků je omezen (50 osob), výběr je prováděn podle:
   1. pořadí termínu přihlášky,
   2. doby platnosti průkazu trenéra III. třídy spolu se zohledněním hráčské a trenérské kariéry.
 

Účast na školení je podmíněna dosažením věku 20 let v roce školení a kvalifikací trenéra III. třídy získanou nejméně před 12 měsíci. Pokud není splněna některá z podmínek, uchazeč(-ka) nemůže být přijat. Požadované doklady (občanský a trenérský průkaz, doklad o zaplacení) předloží frekventanti při prezentaci v den zahájení školení.

Absolventům studijního programu Tělesná výchova a sport na Vysoké škole některé z Univerzit v ČR (ukončené vzdělání minimálně Bc.) je možno na základě zaslání kopie diplomu mailem uznat obecnou část školení (2. – 5. den) a upravit cenu školení.
 
Frekventantům, kteří úspěšně absolvují školení a závěrečné zkoušky, bude po zaplacení registračního poplatku 1600 Kč na účet ČTS Praha (viz Registrační řád ČTS, článek 15) vystaven trenérský průkaz a osvědčení pro Živnostenský úřad (nutno dodat fotografii pasového formátu na ČTS, p. Brožová, tel. 222 333 423).

Praha/Prostějov 10. 6. 2020

Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.

 

 

Partneři