ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

 

Přihláška na školení trenérů tenisu II.třídy ČTS

Školení trenérů tenisu II. třídy ČTS je garantované a organizované Českým tenisovým svazem a jeho absolventi jsou registrování v databázi ČTS.

Školení trenérů tenisu II. třídy se koná každoročně v dubnu/květnu (obecná část, 2x pátek – neděle, specializace 1 týden + zkoušky) v areálu Národního tenisového centra Morava v Prostějově.

Školení je akreditováno MŠMT, je na základě smlouvy s ČTS organizačně zajišťováno Trenérskou akademií s.r.o. Prostějov.

Termíny 2019

  • Obecná část: bude upřesněno do konce března
  • Specializace: bude upřesněno do konce března

Můžete se elektronicky přihlašovat v průběhu celého roku a budete zařazeni do databáze zájemců.

Přihláška je považována za závaznou po zaplacení registračního poplatku 500 Kč na účet Trenérská akademie s.r.o. 019-2630958319/0800 (Česká spořitelna a.s.), s variabilním symbolem 2019 a vyplněným účelem platby (nutné!) – příjmení trenéra.

V případě nenastoupení do kurzu se registrační poplatek nevrací.

Na konci března každého roku budou přihlášky uzavřeny, informaci o přijetí či nepřijetí obdrží uchazeči emailem spolu s dalšími podrobnými informacemi.

Počet účastníků je omezen (50 osob), výběr je prováděn

  • dle termínu přihlášky,
  • dle doby platnosti průkazu trenéra III. třídy spolu se zohledněním hráčské a trenérské kariéry.

Účast na školení je podmíněna dosažením věku 20 let v roce školení a kvalifikací trenéra III. třídy získanou nejméně před 12 měsíci. Pokud není splněna některá z podmínek, uchazeč(-ka) nemůže být přijat. Požadované doklady (občanský a trenérský průkaz, doklad o zaplacení) předloží frekventanti při prezentaci v den zahájení školení.

Absolventům studijního programu Tělesná výchova a sport na Vysoké škole některé z Univerzit v ČR (ukončené vzdělání minimálně Bc.) je možno na základě předložení/zaslání kopie diplomu uznat obecnou část školení (2. – 5. den) a upravit cenu školení.

Frekventantům, kteří úspěšně absolvují školení a závěrečné zkoušky, bude po zaplacení registračního poplatku 1600 Kč na účet ČTS Praha (viz Registrační řád ČTS, článek 15) vystaven trenérský průkaz a osvědčení pro Živnostenský úřad (nutno dodat fotografii pasového formátu na ČTS, p. Brožová, tel. 222 333 423).

Praha/Prostějov 30. 1. 2019

Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.

 

Partneři